Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Câu hỏi trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Kim Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:58' 17-02-2017
Dung lượng: 210.5 KB
Số lượt tải: 582
Số lượt thích: 0 người
NỘI DUNG BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC GV
TRONG HỘI THI GVG CẤP HUYỆN (Tham khảo)
NĂM HỌC 2015-2016

TRẮC NGHIỆM : Khoanh tròn một phương án A, B C hoặc D thầy, cô cho là đúng.
Câu1 : Thông tư số 12/2011/TT- BGD ĐT: Điều lệ trường trung học nêu rõ Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học thuộc điều mấy của Thông tư này.
A. Điều 32 B. Điều 31 C. Điều 19
Câu2 : Đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập (sau đây gọi là đánh giá bằng nhận xét) đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.Theo TT58/2011/BGD-ĐT thì xếp loại cả năm đạt yêu cầu (Đ) khi:
A. Cả hai học kỳ xếp loại CĐ
B. Học kỳ I xếp loại Đ, học kỳ II xếp loại CĐ
C. Cả hai học kỳ xếp loại Đ hoặc học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại Đ.
Câu3 : Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được thực hiện trong các trường phổ thông ở giai đoạn nào?
A. 2006-2011. B. 2010-2015 C. 2008-2013.
Câu 4 : Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở gồm:
A. 6 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí. B. 5 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí.
C. 6 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí.
Câu 5: Theo QĐ số 26/2001-QĐ-BGD ĐT ban hành qui định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS. Đơn vị THCS thuộc xã miền núi được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS phải đảm bảo tiêu chí:
A. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 80% trở lên.
B. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 90% trở lên.
C. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 95% trở lên.
Câu 6: Thông tư số 12/2011/TT- BGD ĐT: Điều lệ trường trung học quy mỗi lớp ở cấp THCS có:
A. Không quá 40 học sinh. B. Không quá 45 học sinh.
C. Không quá 50 học sinh.
Câu 7: Một HS A của trường THCS B có điểm TBM đạt 8.0 trở lên trong đó có một môn Văn hoặc Toán đạt 8.0. Trong các môn còn lại có một môn đạt 6.4 còn lại đạt 6.5 trở lên và các môn đánh giá bằng nhận xét đều xếp loại đạt. Học sinh A được xếp loại về học lực là:
A. Giỏi B. Khá C. TB
Câu 8: Thông tư 58/2001/TT-BGD&ĐT có hiệu lực thi hành kể từ :
A. 5/10/2006 B. 15/09/2008 C. 26/01/2012
Câu9: Luật Viên chức có hiệu lực thi hành vào thời gian nào?
A. 01/01/2012 B. 01/01/2010 C. 01/01/2011
Câu 10: Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Ở Điều 6 định mức tiết dạy của giáo viên THCS trên một tuần là:
A. 17 tiết B. 18 tiết C. 19 tiết
Câu 11: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực từ ngày
A.05/09/2012. B. 01/07/2012. C. 16/05/2012.
Câu 12: : Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm quy định diện tích trung bình cho mỗi học sinh trong lớp:
A. 0,5 m2. B. Từ 1,10 m2 trở lên. C. Từ 1,50 trở lên.
Câu 13: Chủ tịch Hội đồng trường do:
Các thành viên của Hội đồng trường bầu.
Hội đồng sư phạm bầu. C. Hiệu trưởng bổ nhiệm.
Câu 14 Theo thông tư 58/2011/TT-BGD-ĐT về quy chế đánh giá xếp loại học sinh . Ai là người trực tiếp ghi kết quả học tập của học sinh sau khi thi lại:
A. Văn thư. B. Giáo viên bộ môn. C. Giáo viên chủ nhiệm
Câu 15: Giữ gìn,
 
Gửi ý kiến